14 Mar
14Mar

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd de Open VLD Zwalm met haar negen(!) van de negentien zetels naar de oppositie verwezen. Bij het aantreden van de daarvoor verantwoordelijke anticoalitie in 2019 onder leiding van de met zijn 272 voorkeursstemmen, op 29 na, populairste politicus van Zwalm, was er aan ambitieuze beloften, intenties en aangekondigde projecten uiteraard geen gebrek. Een korte bloemlezing: een breed gedragen oplossing voor de verkeersproblematiek in Paulatem en Meilegem, de transformatie van het dorpscentrum van Munkzwalm van “autostrade” naar gezellig dorpsplein met groen, terrasjes en wekelijkse markt met de concretisering van het prestigieus masterplan voor het woonuitbreidingsgebied (WUG) aldaar, een dorpshuis in elk van de twaalf deelgemeenten voor de verenigingen, een verhuis van de spiksplinternieuwe bibliotheek naar een kerk om plaats te ruimen voor een fuifzaal, een opwaardering van het jaarlijks evenement Vlaanderens Mooiste Marathon, de tweejaarlijkse organisatie van de Zwalmgames, de opsmuk van het toeristisch waardevolle streekpunt, een geïnspireerd milieu- en duurzaamheidsbeleid, meer aandacht voor kansarmoede, de inrichting van een nieuw containerpark met onderkomen voor de technische dienst, een veilige recreatiesite, en ga zo maar door. 

Een goed half jaar voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen is het dringend tijd een stand van zaken op te maken. En dan constateren we één rode lijn: deze bonte meerderheid vormt veeleer een bestuur van “lopende zaken” zonder beleid. Er is immers nooit zo karig geïnvesteerd (in 2022, het jaar met de hoogste investering, slechts 82,67 euro per inwoner) Zet dit eens af tegen de gemiddelde investeringen in de vorige legislatuur van burgemeester Karen De Colfmacker (jaarlijks gemiddeld 310,00 euro per inwoner). En als er dan toch wordt geïnvesteerd, is dit zonder visie of op terreinen waar geen behoefte bestaat. Zo komt er een urnenkerk in Sint-Denijs-Boekel, zonder dat daar enige vraag naar is, en een theaterkerk in Sint-Blasius-Boekel met plaats voor net geen 100 toeschouwers. Er wordt aldus ruim 2,5 miljoen euro uitgegeven zonder dat er één euro aan eigenlijke instandhouding werd begroot! Zéér dure prestigeprojecten dus, dit terwijl onze kerken stilaan in verval komen. Ook bij de aanpak van de verkeersproblematiek in Paulatem en Meilegem werd de mening van de buurtbewoners – ondanks dure woorden betreffende inspraak en burgerparticipatie – straal genegeerd. 

De waterdoorlatende parking aan de Decoenestraat, één van de vele realisaties van de vorige bestuursmeerderheid.

Intussen wordt de Zwalmse bevolking gepaaid met ad hoc groene voorstelletjes, denk maar aan de subsidietjes voor de zwaluwnesten, regentonnetjes of een gratis boom. Om nog maar te zwijgen over de aankoop van 10 hectare natuurzone, economisch waardeloze grond, aan de prijs van 5,50 euro per vierkante meter! En dan is er nog de handhavingsambtenaar, die in tegenstelling met wat ons bij zijn aantreden aangekondigd werd, niet enkel actuele of recente bouwovertredingen opspoort, maar tot decennia teruggaat in de tijd. Dat dit zorgt voor onnodig leed, oude wonden tussen buren opnieuw open rijdt en zelfs nieuwe conflicten bewerkstelligt, hoeft geen betoog. Een gemeentebestuur moet volgens ons verbinden, niet verdelen. 

En zo blijven de grote “werven” onaangeroerd. Het college klopt zich op de borst terwijl ze middelmatig scoren in de gemeente- en stadsmonitor. De Zwalmenaar blijkt zeer ontevreden over de gemeenschapsvorming en de kansarmoede, die in de rest van Vlaanderen daalde, steeg deze legislatuur met maar liefst 860 procent. Nét die twee werven waar het in de verkiezingsprogramma’s van de meerderheidspartijen aan ambitie niet ontbrak. 

Vergelijk dit maar eens met de vorige legislatuur die gekenmerkt stond door een grondige investeringsronde: de bouw van het felgeprezen gemeenschapscentrum “De Munk”, de aanleg van de publieke waterdoorlatende parking aan de De Coenestraat, de inrichting van de drukbezochte sport- en recreatiesite, de realisatie van het Streekpunt en het kunstgrasveld aan SK Munkzwalm en de doortastende aanpak op vlak van openbare werken met aandacht gescheiden rioleringsprojecten. 

Wij zijn er dan ook van overtuigd dat de Zwalmenaar in oktober voor een objectieve keuze staat: stilstand of vooruitgang. Wij zullen met een sterke en getalenteerde lijst naar de kiezer trekken. Hierbij zullen een mix aan ervaren krachten, jeugdig enthousiasme en vooral een oprecht engagement met liefde voor onze mooie gemeente Zwalm, voorop staan. Dit samen met een grondige focus op inhoud, politieke verantwoordelijkheid én dienstverlening. En dit met een partijprogramma, tot stand gekomen met inspraak van de bewoners, dat élke Zwalmenaar ten dienste wil zijn.  

(Volledige reactie n.a.v. de vraag van Het Laatste Nieuws omtrent de analyse van de verkiezingsbeloftes van de huidige meerderheid. Lees het volledige artikel via deze link).

Comments
* The email will not be published on the website.