18 Nov
18Nov

Beste Zwalmenaar Terwijl we een uitzonderlijk warme zomer achter ons laten, omarmen we met open armen de herfst. De laatste zonnestralen maken plaats voor het rustgevende geritsel van vallende bladeren en de kalmerende geur van natte aarde. Het is een tijd van reflectie. De komende maanden zullen niet alleen gevuld zijn met gezellige avonden bij de openhaard en hartverwarmende momenten met dierbaren, maar ook met het verderzetten van ons harde werk voor onze prachtige gemeente naar aanleiding van de nakende gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober volgend jaar. 

De heraanleg van het dorpsplein in Roborst met voorzien van gescheiden riolering op de Borstekouterstraat, als één van de vele realisaties in de vorige legislatuur

In deze periode van verbondenheid en reflectie is het belangrijk om na te denken welke de kernproblemen zijn dewelke u, de Zwalmenaar, bezighouden. Hoe we Zwalm mooier en beter kunnen maken en hoe we samen kunnen verderwerken aan een betere toekomst voor elk van ons. Als basis voor het inhoudelijke werk van de komende weken, zullen we ons baseren op de huisbezoeken dewelke we de afgelopen zomer aflegden. We trokken in juni en juli van dit jaar van deur tot deur in Zwalm, waarbij onze missie eenvoudig, doch essentieel was: te luisteren naar u! Luisteren naar uw zorgen, uw hoop en uw visie op de toekomst van Zwalm. Wij mogen als lokale politici dan wel pretenderen uw zorgen te kennen, pas wanneer we luisteren, kunnen we deze op een oprechte manier behartigen. 

Naar aanleiding van de afgelegde huisbezoeken bezorgden we in elke Zwalmse woning een enquête. De resultaten hiervan, dewelke jullie ons massaal bezorgden, zullen de komende weken de basis vormen voor de opmaak van ons verkiezingsprogramma. Uw zorgen zullen vertaald worden in concrete acties, uw hoop zal worden omgezet in beleid en uw visie zal de motor zijn die ons voortstuwt voor een beter Zwalm. 

In 2022 werd er in Zwalm slechts 82,67 euro per inwoner geïnvesteerd

In de afgelopen maanden hebben onze mandatarissen zich opnieuw actief ingezet in de gemeenteraad en in het bijzonder comité voor de sociale dienst. Zo stond tijdens de gemeenteraad van juni de goedkeuring van de jaarrekening voor 2022 op de agenda. Dit financiële overzicht biedt onder meer inzicht in de uitgaven en investeringen van onze gemeente. Opnieuw werden we geconfronteerd met een teleurstellend feit: de investeringen in Zwalm blijven historisch laag. De investeringsuitgaven bleven in 2022 beperkt tot slechts 82,67 euro per inwoner (voor 2021 bedroeg dit bedrag 76,50 euro per inwoner). Deze cijfers staan in schril contrast met de investeringen die werden gedaan tijdens de vorige legislatuur. Toen bedroeg het gemiddelde bedrag aan investeringsuitgaven nog 310,00 euro per inwoner per jaar (zie inzet: grafiek van de investeringsuitgaven per inwoner gedurende de vorige en deze gedurende de huidige legislatuur). Deze daling is zorgwekkend en roept vragen op over de langetermijnvisie van onze huidige beleidsmakers. Een beleid op lange termijn vereist een doordachte aanpak, gebaseerd op een grondige analyse van de behoeften van onze gemeenschap en de beschikbare (beperkte) middelen. 

Investeringsuitgaven in Zwalm per inwoner (2014-2022)

Een analyse van de behoeften en de beschikbare middelen is nu net hetgeen wij missen bij de voorstelling van de geplande investeringen in de kerkgebouwen van Sint-Denijs-Boekel en Sint- Blasius-Boekel,. Deze herinrichting en - bestemming tot respectievelijk urnen- en cultuurkerk, roepen terecht vragen op. Voor wat betreft de investeringen in het kerkgebouw van Sint-Denijs-Boekel, kan ons voor het te investeren bedrag van zo’n 280.000,00 euro op geen enkele manier enige behoeftestudie worden voorgelegd. Of moeten we het werkelijk doen met de uitleg dat dergelijk project in de Duitse stad Aken (een stad met zo'n 245.000 inwoners) mogelijks een succes is/wordt? Zouden we dit bedrag niet beter investeren in onze centrale begraafplaats, waarvan overigens de plannen reeds in 2018 klaarlagen? In de Sint-Blasiuskerk zal de komende maanden maar liefst 819.000,00 euro geïnvesteerd worden, ondermeer voor de installatie van een tribune voor een kleine 100 toeschouwers. Op zich valt over een herbestemming als cultuurkerk zeker iets te zeggen. Alleen lijkt deze meerderheid geen rekening te hebben gehouden met de mogelijke stabiliteitsproblematiek van de kerk die in 2011 reeds aan het licht kwam tijdens een inspectie door Monumentenwacht. We kunnen dit project dan ook alleen maar kwalificeren als megalomaan. 

Misschien zijn bovenstaande bemerkingen toch niet zo verwonderlijk. Waar een meerderheid van 10 op 19 zetels wordt gevormd door 3 partijen en fracties die maar liefst 7 politieke strekkingen vertegenwoordigen, heeft iedereen de sleutel in handen om het project potentieel te laten falen. In dergelijke context kan gewoon géén langetermijnbeleid worden vormgegeven. 

Open Vld blijft zich actief inzetten voor een beter Zwalm, zowel op korte als op lange termijn. Op de laatste gemeenteraad in oktober kaartten we de problematiek van de aangepaste dienstregeling van de NMBS aan en deden we een voorstel voor tegemoetkoming bij school- en publiekzwemmen. We denken proactief en constructief mee voor positieve veranderingen in onze gemeente. Vanaf oktober volgend jaar kan een nieuw hoofdstuk aanbreken voor Zwalm. Ik wil dan ook alle huidige en toekomstige mandatarissen, vandaag, over de partijgrenzen heen, oproepen om constructief bij te dragen aan een visie op lange termijn voor onze gemeente. 

Het is cruciaal dat we een nieuw beleid kunnen vormgeven dat gebaseerd is op toewijding, langetermijndenken en vooruitgang, zonder belast te worden door enige rancune uit het verleden. Laat de toekomstige beleidsploeg, eender wie hierin zal zetelen, een ploeg zijn waar samenhang, respect voor diverse ideeën en vooruitgang voorop staan. Door te focussen op gezamenlijke doelen en het welzijn van elk van onze inwoners, kunnen we Zwalm laten groeien tot een plek waar iedereen (opnieuw) trots op kan zijn. We kunnen Zwalm naar nieuwe hoogten tillen. 

Vanaf oktober volgend jaar kan een nieuw hoofdstuk aanbreken voor Zwalm 

Ten slotte wil ik graag van deze gelegenheid gebruikmaken om, als voorzitter, mijn oprechte dank uit te spreken aan al onze toegewijde mensen, voor en achter de schermen. Mijn waardering gaat uit naar onze hardwerkende bestuursleden, onze enthousiaste mandatarissen die zich zowel in de gemeenteraad als in het bijzonder comité voor de sociale dienst inzetten, en niet te vergeten: onze vele vrijwilligers die met hun onzichtbare maar onschatbare bijdragen ons werk mogelijk maken. Laatst nog, op 23 september, tijdens onze succesvolle en drukbezochte kaas- en wijnavond. Een welgemeende dankjewel! 

U ziet, beste Zwalmenaar. We zitten niet stil. In Zwalm is actie meer dan ooit nodig. De komende maanden blijven we ons inzetten in de gemeenteraad, binnen ons bestuur en in de werkgroepen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. U kunt op ons blijvend rekenen! 

Ik wens u allen een prachtig najaar toe, vol warmte en verbondenheid.

Comments
* The email will not be published on the website.