Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 12 oktober 2018 werd ik verkozen tot gemeenteraadslid en lid van de raad voor maatschappelijk welzijn. Een functie waar ik fier om ben en die me nog dichter bij de Zwalmenaar bracht. 

Ik voel me dan ook sociaal bewogen. Waar ik kan, help ik graag. Op politiek vlak, als jurist of voor een hartverluchtende babbel.

Op dinsdagavond 14 oktober 2018 raakte bekend dat Open Vld Zwalm, met negen zetels veruit de overwinnaar van de lokale verkiezingen, door een coalitie van maar liefst zeven strekkingen, naar de oppositiebanken werd verwezen. Hoewel het er even op leek dat ik iéts meer mocht ambiëren, had ik persoonlijk niets verloren. Ik had gehoopt verkozen te zijn, voor mij kwam die droom in vervulling. 

Door hard te werken slaagde ik erin de afgelopen jaren voluit up-to-date te zijn en te blijven met de vele uitdagingen binnen onze mooie gemeente. Ik stelde kritische vragen waar nodig en ten gepaste tijde kwam ik met bijkomende punten op de dagorde van de gemeenteraad.

Toch was het gebrek aan vooruitgang stilaan het uitgangsbord geworden van de Zwalmse meerderheid. Vastgeroest in een visie beklemd door oogkleppen en zwart-witdenken, geraken langetermijnprojecten nauwelijks van de grond. 

Mezelf neerleggen bij de situatie doe ik niet. Integendeel. 

Strijdvaardiger dan ooit ben ik ervan overtuigd dat Zwalm recht heeft op een gemeentebestuur dat luistert naar de burger, dat actie onderneemt, dat werkt voor haar inwoners en waarop deze laatste kunnen rekenen voor een financieel draagkrachtig beleid mét een langetermijnvisie. 

Hiervoor wil ik me graag verder inzetten, als lijsttrekker voor Open Vld Samen Sterk!, ook na 13 oktober 2024.