Vorig jaar had ik voor het eerst als nieuwe voorzitter van de Zwalmse liberalen de eer en het genoegen om het woord tot u te richten. Met gelukwensen voor het nieuwe jaar, en met een politieke stand van zaken.

Read More  

Zopas, op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, werd mijn kandidatuur als lijsttrekker van Open VLD Zwalm voor de komende gemeenteraadsverkiezingen aangekondigd.

Read More  

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het bestuur van Open Vld Zwalm opnieuw haar nieuwjaarsreceptie om samen met leden en sympathisanten te klinken op het nieuwe jaar 2024!

Read More  

Warme kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2024 toegewenst.

Read More  

Beste Zwalmenaar Terwijl we een uitzonderlijk warme zomer achter ons laten, omarmen we met open armen de herfst. De laatste zonnestralen maken plaats voor het rustgevende geritsel van vallende bladeren en de kalmerende geur van natte aarde. Het is een tijd van reflectie.

Read More  

Op de komende gemeenteraad van 23 oktober diende ik namens de Open Vld-fractie een voorstel in tot het bekomen van een financiële tussenkomst voor zowel school- als publiekszwemmen.

Read More  

Bij het aantreden van de anticoalitie in 2019 onder leiding van de met zijn 272 voorkeursstemmen – op 18 na – populairste politicus van Zwalm, was er aan ambitieuze beloften, intenties en aangekondigde projecten geen gebrek...

Read More  

Het doet me deugd als voorzitter om jullie hier zo talrijk te mogen verwelkomen op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Na twee lange covidjaren kunnen we eindelijk opnieuw samenkomen om in vriendschap te klinken op het nieuwe jaar.

Read More  

Op 11 november jongstleden werd op de gemeentelijke parking aan de Decoenestraat een monument ingehuldigd ter blijvende herinnering aan kapitein-commandant Pierre-Franz De Coene.

Read More  

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA) organiseert een kinderzoektocht in Zwalm.

Read More  

Op de gemeenteraad van 28 oktober j.l. diende ik namens de fractie Open Vld Zwalm een voorstel tot bevordering van actieve burgerparticipatie in.

Read More  

Op de laatste gemeenteraad vroeg ik aan de bevoegde schepen Francia Neirinck om bij de vaststelling van de tarieven betreffende de begraafplaatsconsessies een onderscheid te maken tussen het eigenlijke begraven en de crematie.

Read More