14 Jan
14Jan

Zopas, op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, werd mijn kandidatuur als lijsttrekker van Open VLD Zwalm voor de komende gemeenteraadsverkiezingen aangekondigd.

Het is voor mij een hele eer om ons blauwe team te mogen aanvoeren in de rechte lijn naar 13 oktober. Afgelopen jaar trokken we met een enquête van deur-tot-deur in Zwalm. We luisterden naar u en namen uw feedback en input mee. Vanuit het bestuur en vanuit onze werkgroepen maken we momenteel aan de hand van deze input verder ons verkiezingsprogramma op. Eveneens zijn we druk bezig met samenstelling van onze lijst en met de praktische organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen

Het is cruciaal dat we een nieuw beleid kunnen vormgeven dat gebaseerd is op toewijding, langetermijndenken en vooruitgang, zonder belast te worden door enige rancune uit het verleden. Laat de toekomstige beleidsploeg een ploeg zijn waar samenhang, respect voor diverse ideeën en vooruitgang voorop staan. Door te focussen op gezamenlijke doelen en het welzijn van elk van onze inwoners, kunnen we Zwalm laten groeien tot een plek waar iedereen (opnieuw) trots op kan zijn. Ik wil dan ook alle huidige en toekomstige mandatarissen, over de partijgrenzen heen, oproepen om constructief bij te dragen aan voormelde langetermijnvisie.

Ten persoonlijke titel wil ik het bestuur bedanken voor het vertrouwen dat het mij gaf bij mijn aanstelling als lijsttrekker. Ik beschouw het als een eer om deze toekomstige lijst te mogen aanvoeren, dewelke een mix wordt van ervaren krachten, jeugdig enthousiasme en vooral een oprecht engagement met liefde voor onze mooie gemeente Zwalm.

Met uw steun, en met de steun van iedere Zwalmenaar, kunnen we Zwalm opnieuw tot de fiere gemeente van weleer maken, waar uw centen op een duurzame manier worden aangewend en waar iédere burger van tel is.

Matthijs

Foto Jonas De Decker

Comments
* The email will not be published on the website.