20 Apr
20Apr

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024 wordt in Zwalm een nieuw project voorgesteld: “Open Vld Samen Sterk!”. Een lijst met een liberale basis die ruimte biedt aan progressieve en verruimde ideeën.

“Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was Open Vld met negen van de negentien zetels veruit de grootste partij van Zwalm. Toch belandden de liberalen in de oppositie. Na een periode van herbronnen, kwam de idee naar boven om met een breder project naar de kiezer te trekken. Hiermee onderstrepen we ons engagement dat ten dienste staat van élke Zwalmenaar”, zo motiveert lijsttrekker Matthijs Verschraegen de insteek voor het nieuwe project. “De lijst wordt samengesteld met mensen met een liberale, progressieve en/of onafhankelijke visie en vooral met een puur en oprecht engagement voor onze prachtige gemeente. Zwalm verdient immers beter. We willen samen een positief gemeentebestuur met een langetermijnvisie, waar investeringen, dienstverlening en transparantie voorop staan en met bereikbare mandatarissen. Dit kan enkel en alleen wanneer Open Vld Samen Sterk! deel uitmaakt van de bestuursmeerderheid.”, zo gaat Matthijs verder. 

Een opvallende kandidaat op de verruimingslijst is Tom Aelbrecht. “Vanuit een sterk maatschappelijk engagement om onze mooie gemeente mee vorm te geven en vanuit sociale bewogenheid stapte ik in 2018 in de lokale politiek en werd meteen voorzitter van de gemeenteraad. Mijn motto is nog steeds: sociaal, progressief, rechtlijnig en principieel”, zo motiveert Tom zijn engagement. “Deze principes werden zwaar geschonden toen de huidige burgemeester, meteen nadat hij de burgemeesterssjerp bemachtigde, Sp.a de rug toekeerde. Een slag in het gezicht van al onze kiezers en sympathisanten. Op deze verruimingslijst vind ik een ploeg van mensen waarmee het matcht en waar ik voluit voor mijn principes kan gaan. Mensen maken het verschil om ideeën te realiseren en met deze ploeg wil ik “vooruit”, zodat we samen het verschil kunnen maken.” 

Momenteel wordt volop de laatste hand gelegd aan de kandidatenlijst en aan het partijprogramma. We beloven een ambitieus investeringsprogramma, gebaseerd op de resultaten van de vorig jaar afgelegde huis-aan-huisbezoeken, waarbij we de wensen en noden van de Zwalmenaar in kaart brachten. Uit de enquête bleek zo onder meer de wenselijkheid van een cafetaria aan de sport- en recreatiesite, nabijheid van politie, een positief ondernemingsklimaat en een adequaat vergunningenbeleid, dit alles met respect voor de eigenheid van onze plattelandsgemeente. Hier wil Open Vld Samen Sterk! zich dan ook prioritair voor inzetten. “Voor de voorstelling van de volledige lijst verwijzen we naar onze traditionele barbecue dewelke plaatsvindt op 16 juni in “De Zwalmparel”. Benieuwd? Kom dan zeker langs”, zo besluit een fiere kandidaat-burgemeester Matthijs Verschraegen. 

Het enthousiaste team van Open Vld Samen Sterk! aan de sport- en recreatiesite alwaar ze alvast een cafetaria willen realiseren.