21 Dec
21Dec
Op de laatste gemeenteraad (GR en RMW d.d. 19 december 2019) vroeg ik aan de bevoegde schepen Francia Neirinck (Groen Zwalm) om bij de vaststelling van de tarieven betreffende de begraafplaatsconsessies (2020-2025) een onderscheid te maken tussen het eigenlijke begraven en de crematie. Het is een gemiste kans om, anno 2020, de duurzamere vorm van teraardebestelling, de urneconcessie), niet financieel gunstiger te maken.


"Behandel gelijke situaties gelijk, maar behandel ongelijke situaties ongelijk"


Vandaag betaalt de Zwalmenaar een eenzelfde tarief  van 500,00 euro, zowel voor een graf- als voor een urneconcessie. Dit tarief wordt verlengd in de komende legislatuur. Burgermeester Eric De Vriendt (CD&V plus) weerlegde mijn voorstel met de bewoording dat in dezer "gelijkheid van belang is". Het moge duidelijk zijn dat het gelijkheidsbeginsel hier zeker niet toe doet (behandel gelijke situaties gelijk, maar behandel ongelijke situaties ongelijk). Ook andere steden en gemeenten hanteren vaak (duidelijke) verschillen tussen de begraaf- en de urneconcessie(1). De argumentatie van schepen Neirinck, dat de keuze "in de eerste plaats door de mensen zelf wordt gemaakt uit overtuiging en niet door geld of een tarief", vind ik evenzeer een zwak argument om de verschillende tarifering niet toe te passen.
Kortom, m.i. een gemiste kans.

VerwijzingenZwalm, GR en RMW, 19 december 2019 - Dagorde 18/ Vaststellen tarieven en aannemen reglement inzake begraafplaatsconcessies - vaststellen ereloon be√ędigde arts - bevoegdheidsvaststelling verlenen begraafplaatsconcessies
Voetnoten(1) Cijfers van 2015, https://www.hln.be/in-de-buurt/gent/laatste-rustplaats-duurst-in-gent~a1319491/

Comments
* The email will not be published on the website.