30 May
30May

Bij het aantreden van de anticoalitie in 2019 onder leiding van de met zijn 272 voorkeursstemmen – op 18 na – populairste politicus van Zwalm, was er aan ambitieuze beloften, intenties en aangekondigde projecten geen gebrek. Hierbij een korte bloemlezing: een breed gedragen oplossing voor de verkeersproblematiek in Paulatem en Meilegem, de transformatie van het dorpscentrum van Munkzwalm van "autostrade" naar gezellig dorpsplein met groen, terrasjes en een wekelijkse markt en de concretisering van het prestigieus masterplan voor het woonuitbreidingsgebied (WUG) aldaar, in elke deelgemeente een dorpshuis voor de verenigingen, een verhuis van de spiksplinternieuwe bibliotheek naar een kerk om plaats te ruimen voor een fuifzaal, de inrichting van een urnenkerk en een theaterkerk, een opwaardering van het jaarlijks weerkerende evenement Vlaanderens Mooiste Marathon, de tweejaarlijkse organisatie van de Zwalmgames vanaf 2020, de opsmuk van het toeristisch waardevolle streekpunt, een geïnspireerd milieu- en duurzaamheidsbeleid, de inrichting van een nieuw containerpark met onderkomen voor de technische dienst, de gezelligheid en veiligheid op de recreatiesite, en ga zo maar door...

Bij de aanpak van de verkeersproblematiek in Paulatem en Meilegem werd de mening van de buurtbewoners straal genegeerd

Laten wij nu, na vier jaar en half, eens een tussentijdse balans opmaken van de realisaties en progressie in deze dossiers. Bij de aanpak van de verkeersproblematiek in Paulatem en Meilegem werd de mening van de buurtbewoners – ondanks dure woorden betreffende inspraak en burgerparticipatie - straal genegeerd. De befaamde knip te Paulatem en het hindernissenparcours te Meilegem leiden vooral tot frustraties en klachten bij bewoners en weggebruikers. Al vallen ze in dovemansoren bij het koppige gemeentebestuur.

Belofte maakt schuld: met de sport- en recreatiesite kon het liberale bestuur jong en oud in Zwalm bekoren

Datzelfde gebrek aan inspraak van alle betrokkenen tekent zich nu opnieuw af in het dossier rond de sluiting van twee van onze spoorwegovergangen. En wat is uw inschatting van de kwantiteit en kwaliteit van de wegenis- en infrastructuurwerken onder deze coalitie? Het veelvuldig in de mond nemen van termen als mobiliteit en verkeersveiligheid is één ding. Ze in de praktijk brengen daarentegen...

En hoever is men daadwerkelijk opgeschoten in het dossier van het woonuitbreidingsgebied en de herinrichting van Munkzwalm? Waar vinden we de dorpshuizen die een lokaal alternatief moesten bieden voor het verfoeide – maar helaas voor sommigen uit de meerderheid – door de verenigingen druk gesolliciteerde gemeenschapscentrum De Munk? En het nieuwe containerpark en de nieuwe behuizing voor de technische dienst dan? Idem dito.

Wat met de radicaal andere aanpak van het zo bekritiseerde kerkenbeleid? Waar zijn de neven- en herbestemmingen? Zelfs een relatief bescheiden project als de urnenkerk in Sint-Denijs-Boekel komt maar niet van de grond. Of is het budget al grotendeels opgesoupeerd aan architectenbureaus, consulenten en peperdure voorstudies? Over die urnenkerk gesproken... Hebt u ooit één Zwalmenaar gesproken die u vertelde: “Wat wij missen in Zwalm is een urnenkerk”? Wij vermoeden van niet. Intussen werd het door de vorige meerderheid voorbereide project om de centrale begraafplaatsen te Nederzwalm en Rozebeke her in te richten en te verfraaien wel afgevoerd. Men zou immers met een eigen alternatief komen. Wel? 

Milieu en duurzaamheid dan maar? Helaas, enkele sympathieke maar dure initiatieven – de subsidies voor het behoud van de zwaluwnestjes, de gratis bomen en struiken, de tuinrangers, het tegelwippen en de regentonnenacties (x2) - ten spijt; geen spoor van structurele maatregelen zoals waterzuivering.

Zet dit alles dan eens af tegen de verwezenlijkingen van de vorige meerderheid, door de blauwe bestuursploeg onder leiding van burgemeester Karen De Colfmacker.

Denk maar aan de realisatie van de sport- en recreatiesite, de bouw van het gemeenschapscentrum, de gerichte investeringen in jeugd en sport (een kunstgrasveld voor SK Munkzwalm en de facilitering van het nieuwe chiro- en scoutslokaal aan de Sportlaan), de uitbouw van de toeristische infrastructuur (realisatie van het streekpunt), de restauratie van enkele kapelletjes, het aanvatten van het project rond het speel- en geboortebos aan de Hondendries, de vele wegenis- en infrastructuurwerken in 2013-2018 (de heraanleg van de Zwalmlaan, de Knokstraat, de                                                                 Zottegemsesteenweg en de Beekmeers, de dorpspleinverfraaiingswerken in Rozebeke en Roborst (bekroond met de Publieksprijs voor Publieke Ruimte), de heraanleg van de schoolomgevingen van Sint-Maria-Latem en Hundelgem en de verkrijging van de subsidies voor de wegeniswerken en gescheiden riolering op Moldergem). Verder werd een studeerruimte ingericht voor onze studerende jeugd, behaalden we de afgesproken reductie van de CO2-uitstoot (zoals afgesproken in het burgemeestersconvenant), werd de infrastructuur van onze technische dienst fors uitgebreid en werd een ambitieus kerkenbeleidsplan goedgekeurd.

Met een realisatiegraad van 73% wisten we onze verkiezingsbeloftes ruimschoots in te willigen!

Met een realisatiegraad van 73% wisten we onze verkiezingsbeloftes ruimschoots in te willigen!

Er stonden eveneens nog een heleboel projecten in de steigers. Zo waren er de vergevorderde plannen met betrekking tot de herbestemming van de kerken van Meilegem en Sint-Denijs-Boekel, de planning van de herinrichting van de twee centrale begraafplaatsen, het openen van een cafetaria aan de sport- en recreatiesite, en ga zo maar door.. Plannen in vergevorderde stadia die door de huidige meerderheid meedogenloos werden afgevoerd – van verkwisting gesproken – in afwachting van een beter alternatief. Wij wachten nog - en iets zegt ons - tevergeefs.

Het huidige bestuur met zeven(!) strekkingen was van meet af voorbestemd om te falen. Hoe kan het anders wanneer de wens om de grootste partij opzij te schuiven, primeert op het algemeen belang, democratische overwegingen en programmatorische eensgezindheid. De cijfers liegen niet. Dit bestuur investeerde 76,50 euro per inwoner (cijfers uit 2021, tegenover een gemiddelde van 258,31 euro in de vorige legislatuur, met een hoogtepunt van 498,60 euro in hetzelfde jaar 4 van de legislatuur).

De stilstand regeert. Dit "bestuur" was reeds bij aanvang een bestuur van lopende zaken en binnenkort, gelukkig, aflopende zaken. Zwalm verdient beter. Helaas krijgen Zwalm en de Zwalmenaar deze zes verloren jaren nooit terug.                      

Comments
* The email will not be published on the website.