31 Oct
31Oct

Geen bottom-up burgerparticipatie in Zwalm

Op de gemeenteraad van 28 oktober j.l. diende ik namens de fractie Open Vld Zwalm een voorstel tot bevordering van actieve burgerparticipatie in. In het ontwerp van reglement wordt 60.000,00 euro uitgetrokken om over de periode van twee jaar (2021-'22) 12 voorstellen van onze inwoners te realiseren. De bedenker(s)/indiener(s) van een voorstel moet(en) de andere Zwalmenaren dan overtuigen waarna alle inwoners boven de 16 jaar via digitale weg kunnen stemmen. In Wortegem-Petegem werden met een gelijkaardig initiatief 800 burgers betrokken, een participatiegraad van meer dan 12%! Enkele voorbeelden van voorstellen die bottom-up door de burger gelanceerd kunnen worden: een creatieve expo-vitrine, een padelveld op de sport- en recreatiesite of een snelheidscamera op plaatsen waar de burger aangeeft dat deze de verkeersveiligheid kunnen bevorderen.

De Zwalmse meerderheid liep echter niet warm voor ons voorstel. Hoewel we openstaan voor debat en zelfs om samen, meerderheid én oppositie, begeleidend reglement uit te werken, veegden de meerderheidspartijen het voorstel meedogenloos van tafel. Weinig inhoudelijke argumenten zoals "dit is zwaaien met geld", "de burger moet zich maar verkiesbaar stellen", "er is al veel participatie" of "we werken liever met wijkcomités en adviesorganen", werden op ons afgevuurd.Wel nu, wij "zwaaien niet zomaar met geld". Het is een bijzonder moeilijke opdracht voor het lokaal bestuur om burgers vandaag de dag warm te maken om aan het beleid deel te nemen. Hoe kunnen we bijvoorbeeld onze jongeren bereiken? Met het enorme respect dat we hebben voor de vele vrijwilligers in de vele verenigingen en adviesorganen van onze  gemeente, verdienen ook mensen voor wie deze structuren een barrière vormen, een stem binnen het lokaal beleid. "De burger moet zich dan maar verkiesbaar stellen". En waarom zouden wijkcomités beter (en uitsluitend beter!) inzake burgerparticipatie? Kortom, weinig inhoudelijke argumenten contra. We kunnen dan ook alleen maar concluderen dat de Zwalmse meerderheid bang is van de "vox populi".

Benieuwd naar onze argumenten, naar de argumenten van de meerderheid en naar het stemgedrag (de moeite, al zeg ik het zelf ;) )?

Neem gerust een kijkje op de link naar onze virtuele gemeenteraad via YouTube (vanaf 1:07:30):https://www.youtube.com/watch?v=HY2NWn_PVak&ab_channel=GemeenteZwalm 

Comments
* The email will not be published on the website.